Rejestracja Pacjentów

Tel. 42 710 75 46 - godz. 8:00 - 18:00

Przychodnia Swoboda

ul. Sosnowa 4, Głowno

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Wykaz placówek województwa łódzkiego

E-RECEPTA

recepta.swoboda@wp.pl

Szukaj
Close this search box.
Projekt „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

FUNDACJA „SWOBODA” informuje, iż od dnia 01.06.2021 r. w ramach prowadzonej działalności umożliwia osobom zainteresowanym skorzystanie z dodatkowych, następujących usług:

1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi świadczone przez wykwalifikowane opiekunki dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), obejmujące w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przewiduje się dostępność usług przez 7 dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych, wymiar i częstotliwość wizyt zgodne z indywidualnymi potrzebami osoby obejmowanej wsparciem (średnio 4 h/ tydzień).

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych z zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (tj. liczba opiekunek, które mogą i są gotowe do świadczenia usług)- 3 osoby.

2. Działalność KLUBU AKTYWNYCH – usługi opiekuńcze świadczone w Klubie dla osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), oferującym dzienną opiekę nad ww. osobami. Miejsce prowadzenia działalności Klubu: Głowno, przewiduje się dostępność Klubu przez 8 h dziennie w dni robocze. Klub prowadzony przez Kierownika Klubu, w ramach jego działalności realizowane będą m.in. zajęcia aktywizujące, mające na celu zagospodarowanie czasu podczas pobytu w Klubie, spotkania z lekarzem, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, spotkania obejmujące tematyką poradnictwo prawne. Szczegóły nt. funkcjonowania Klubu określa Regulamin Klubu, dostępny w Biurze Fundacji i na stronie internetowej.

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych w Klubie (tj. liczba miejsc w Klubie, który jest gotowy do świadczenia usług- ilość osób, które w jednym czasie mogą przebywać w Klubie)- 25 miejsc

3. Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego – usługi świadczone na rzecz osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) głównie ze względu na niepełnosprawność (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) i ich opiekunów faktycznych. Ww. osoby mogą wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny i opiekuńczy dostępny w wypożyczalni, dodatkowo podczas wypożyczenia mogą uzyskać doradztwo z zakresu doboru, wykorzystania, obsługi sprzętów, pielęgnacji, zasiłków, pomocy społecznej, uzyskać pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego i dostępnych form pomocy. Miejsce prowadzenia działalności wypożyczalni: Głowno, przewiduje się dostępność wypożyczalni przez średnio 100 h miesięcznie w dni robocze. Szczegóły nt. funkcjonowania wypożyczalni określa Regulamin Wypożyczalni, dostępny w Biurze Fundacji i na stronie internetowej.

Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych w postaci wypożyczalni (tj. liczba wypożyczalni, które są gotowe do świadczenia usług)- 1 wypożyczalnia.

 

W/w nowoutworzone miejsca świadczenia usług społecznych i opiekuńczych, wprowadzone do oferty usług Fundacji stanowią kontynuację zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych”.

Minimalny okres, w jakim można uzyskać w/w wsparcie to 01.06.2021 r. do 01.06.2023 r.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o realizację opisanych usług i poziomach odpłatności można pozyskać w siedzibie Fundacji pod adresem: FUNDACJA „SWOBODA”, ul. Sosnowa 4, 95- 015 Głowno lub pod nr telefonu: 42 710 75 46.

Zapraszamy do kontaktu!

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Skip to content