Rejestracja Pacjentów

Tel. 42 710 75 46 - godz. 8:00 - 18:00

Przychodnia Swoboda

ul. Sosnowa 4, Głowno

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Wykaz placówek województwa łódzkiego

E-RECEPTA

recepta.swoboda@wp.pl

Szukaj
Close this search box.
FUNDACJA SWOBODA realizuje program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy.

Wartość Projektu 609 998,19 PLN Kwota dofinansowania 554 948,19 PLN Realizacja 2022-2023

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 lutego 2022 do 30 czerwca 2023 roku na terenie województwa łódzkiego przez Fundację „SWOBODA”.

2. Celem głównym projektu jest powrót do pracy przez 37 osób (19 kobiet, 18 mężczyzn) zamieszkujących w województwie łódzkim, będących w wieku aktywności zawodowej poprzez objęcie projektem ww. osób rehabilitacją medyczną z elementami edukacji i warsztatami psycho – edukacyjnymi w okresie realizacji projektu, tj. 01.02.2022- 30.06.2023.

3. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się w biurze projektu tj. Fundacja SWOBODA, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno oraz na stronie internetowej https://fundacjaswoboda.pl/

4. Projekt pt. „„Kompleksowy program rehabilitacji w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 01 – X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Informacje i kontakt : tel. 518 834 613

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Skip to content